{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

🐲 龍年新春優惠 🐉 尚餘
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
SHOP NOW

選購首字母為 D+M+A 的品牌正價產品,全單可享額外10% 折扣優惠

🐲 龍年新春優惠 🐉 尚餘
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
SHOP NOW

選購首字母為 D+M+A 的品牌正價產品,全單可享額外10% 折扣優惠

🐲 龍年新春優惠 🐉 尚餘
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
SHOP NOW

 耳機的單元有多少種類?

現時主流耳機大致上分為三種,分別為動圈式、動鐵式及平板式。動圈是現時最常見的技術,通過震膜後金屬線圈通電,形成磁力,與後方磁鐵牽引,使震膜震動並發聲,基於磁圈的特性,帶動的空氣比較多。動鐵別名為平衡電樞式,體積較細少,主要用於入耳式耳塞,內部磁鐵通電後抖動,再牽動上方的鐵片而發聲,擅長表達細緻的聲音,可是頻率響應也較其他技術窄,因此有多單元的結構出現。平板式主要用於大耳筒或大型喇叭上,中間為特製平面薄膜,經過前後通電令吸引薄膜震動,靜電、磁板、鋁帶都屬這種類似結構,各有優勢。

資料提供:Cato Mak @ Lyra Media

(www.lyra-media.com)

* 本文章不代表 DMA 立場。