{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

網上購物消費滿 $250 即免順豐運費 (本地及澳門適用)

📍門市地點 : 旺角︱灣仔︱深水埗︱觀塘︱葵芳︱沙田 (點按了解詳情)

網上購物消費滿 $250 即免順豐運費 (本地及澳門適用)

📍門市地點 : 旺角︱灣仔︱深水埗︱觀塘︱葵芳︱沙田 (點按了解詳情)

網上購物消費滿 $250 即免順豐運費 (本地及澳門適用)

STAFF'S NOTES

藍牙耳擴大佬?
Hin, 01-01-2019

近幾年好多手機廠都開始唔再出有 3.5mm 接頭嘅手機,令大量嘅用家要轉投藍牙嘅懷抱,有部分嘅耳機 / 播放器廠商有見及此,就推出咗載有解碼器嘅藍牙耳擴。

大家最記得嘅一定係 Astell&Kern 出嘅 XB10,出咗差唔多兩年都仲有用家用緊,而鐵三角今年都推出咗隻藍牙耳擴 AT-PHA55BT,唔單只有解碼,仲要用上 ESS 嘅 ES9118,為大家帶嚟高清音色。

耳擴部分就有 A 模式同 B 模式,分別比大家配合番手上嘅動鐵 / 動圈耳機,而藍牙制式方面就係大家成日都聽到嘅 4.2 啦,但編碼就勁囉,LDAC、AAC、aptX 都支援到,可以話係不同用家都用到,聽無損音樂都冇問題。連續用到 8 個鐘,仲要有埋咪 (咪高峰),開工又得,同人煲下電話粥都得!